Cursus - bank- en effectenrecht en financiering

Actualiteiten Financieel toezichtrecht 
Organisatie:
CPO


Actualiteiten Financieel toezichtrechtLocatie:
Rosarium - te Amsterdam

Data:
16 mei 2018, 10.30 - 17.30
30 mei 2018, 10.30 - 17.30

Doelgroep:
  • Advocaten
  • bank- en bedrijfsjuristen bij financiŽle dienstverleners
  • juristen werkzaam bij de AFM en DNB

Omschrijving:

Deze actualiteitencursus biedt de mogelijkheid om uw kennis van het financieel toezichtrecht te verrijken met drie actuele en belangrijke onderwerpen. Dit betreft allereerst de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van marktmisbruik die per 3 juli 2016 van kracht zal worden. Een belangrijk deel van de marktmisbruikwetgeving uit de Wet op het financieel toezicht komt te vervallen en zal vanaf dat moment zijn opgenomen in de rechtstreeks werkende verordening. De systematiek van de bestuurlijke boete en openbaarmaking wordt aangepast. In de cursus wordt aandacht besteed aan alle voor de praktijk belangrijke aanpassingen. Sinds 23 juli 2013 is de AIFMD van kracht. Sinds die datum zijn er de nodige ontwikkelingen over de afbakening van de reikwijdte van de AIFMD, de invulling van kernbegrippen en de toepassing van de toezichtregels in de praktijk. Tijdens de bijeenkomst wordt een overzicht aangereikt van de huidige stand van zaken voor de structurering van en het toezicht op beleggingsinstellingen. Het derde onderwerp betreft de naderende invoering van MiFID II en het van kracht worden van MiFIR, per 3 januari 2017. Tijdens de bijeenkomst zal aandacht worden besteed aan de belangrijke wijzigingen en aanscherpingen die MiFID II/MiFID brengen, onder meer op het terrein van de reikwijdte, product governance & product intervention, de strengere regels voor beleggings-dienstverlening en voor handelsplatformen, de markttoegang voor beleggingsondernemingen uit derde-landen en het civiel effect van MiFID II & MiFIR. Dag 1, 17 mei 2016 10.00 uur Ontvangst en registratie 10.30 uur De nieuwe Verordening en Richtlijn marktmisbruik, prof. mr. D.R. Doorenbos 12.30 uur Lunch 13.15 uur De nieuwe Verordening en Richtlijn marktmisbruik (vervolg) 14.15 uur AIFMD, ontwikkelingen in het toezicht op beleggingsinstellingen, mr. C.W.M. Lieverse 15.15 uur Theepauze 15.30 uur AIFMD, ontwikkelingen in het toezicht op beleggingsinstellingen (vervolg) 17.30 uur Einde Dag 2, 31 mei 2016 10.00 uur Ontvangst en registratie 10.30 uur MiFID II & MiFIR, prof. mr. D. Busch 12.30 uur Lunch 13.15 uur MiFID II & MiFIR (vervolg) 15.15 uur Theepauze 15.30 uur MiFID II & MiFIR (vervolg) 17.30 uur Einde


Docenten / sprekers:

Prof. mr. D. Busch, hoogleraar Financieel recht, Radboud Universiteit, tevens hoofddocent van de cursus Prof. mr. D.R. Doorenbos, hoogleraar Ondernemingsstrafrecht, Radboud Universiteit, en advocaat Stibbe, Amsterdam Mw. mr. C.W.M. Lieverse, advocaat Loyens & Loeff, Amsterdam


Opleidingspunten:


Prijs: € 1.065,00 (Vrijgesteld van BTW)

Meer informatie:

Tel: (024) 361 22 56 E-mail: cursus@cpo.ru.nl< < INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS > >