Cursus - algemeen

cursus De WWFT in de Praktijk (in company) 
Organisatie:
Licent Academy


cursus De WWFT in de Praktijk (in company)Locatie:
in company - te

Data:
In overleg

Doelgroep:
  • bedrijfsjuristen
  • advocaten
  • (kandidaat)notarissen
  • trustkantoren

Omschrijving:

Op 1 augustus 2008 is de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) van kracht geworden. Deze wet heeft de WID en de Wet MOT vervangen.

Opleidingsverplichting

Elke organisatie die onder de WWFT valt is verplicht om werknemers bekend te maken met de wettelijke verplichtingen en bovendien op te leiden in het herkennen van ongebruikelijke transacties. Om organisaties die onder de WWFT vallen te helpen aan deze verplichting te voldoen, heeft Licent Academy een cursus ontwikkeld van een halve dag, waarin een aantal vakspecialisten als docent optreden.
Hoofddoelen van de cursus ‘De WWFT in de praktijk’
• Inzicht geven in de werking van de wet en de wijzigingen
• Inzicht geven in de eisen die worden gesteld aan een instelling
• Informeren over de verplichtingen tot identificatie en melding van ongebruikelijke transacties
• Handleiding voor het cliëntenonderzoek (Customer Due Diligence)
• Praktische tips: hoe kan men gevolg geven aan de verplichtingen van de WWFT

Opzet van de cursus ‘De WWFT in de praktijk’

Om zoveel mogelijk in te spelen op de behoefte praktische handvatten te krijgen heeft Licent Academy gekozen voor een specifieke opzet van de cursus. In het eerste gedeelte zal worden ingegaan op de nieuwe juridische meer specifieke verplichting van het verrichten van cliëntonderzoek en de identificatie van cliënten of ‘de uitbesteding hiervan’. Ook komt ook aan de orde het doen van onderzoek naar de vraag of u te maken heeft met een Politiek Prominente Persoon. De tweede spreker zal ingaan op het melden van ongebruikelijke transacties. Hierbij krijgt u antwoord op de vragen: wat is een transactie, wat is een ongebruikelijke transactie en wanneer is het de transactie meldingsplichtig. Tevens zal worden ingegaan op welke wijze moet worden gemeld en welke verplichtingen u daarbij heeft. Tenslotte zal in het derde gedeelte een aantal tips worden gegeven hoe u kunt komen tot het opstellen en vastleggen van beleid. Daarnaast wordt ingegaan op het daadwerkelijk verrichten van cliëntonderzoek. Welke vragen kunnen onderdeel uitmaken van het cliëntonderzoek en hoe legt u het onderzoek vast.

 


Docenten / sprekers:

dr. J.A. Booij
advocaat-belastingkundige/partner Höcker advocaten

drs. J.L.C. Joppe RA
partner Coney B.V.

mr. R-J.P. Lugard
senior compliance officer Confiad BV
 

 


Opleidingspunten:


Prijs: € n.t.b. (Excl. BTW)

Bijzonderheden:

Indien u meer dan vijf deelnemers tegelijk aanmeldt, is een korting mogelijk. 

De cursus kan ook in company worden gegeven.


Meer informatie:

Licent Academy
Mevr D. Blom
(070-3198917)
blom@licentacademy.com
 < < INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS > >