Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Advocatenstart met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Advocatenstart accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Verwijzingen naar websites die niet door Advocatenstart worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Advocatenstart kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenstart is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website blijven te allen tijde voorbehouden aan Advocatenstart. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud hiervan te vermenigvuldigen, verspreiden, door te sturen, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenstart.

Advocatenstart 2008