Cursus - algemeen

Het nieuwe Milieurecht 
Organisatie:
Euroforum Uitgeverij


Het nieuwe MilieurechtLocatie:
Schriftelijke thuisstudie - te

Data:
In overleg

Doelgroep:
 • Milieuadviseurs
 • Vergunningverleners en -aanvragers
 • Advocaten
 • Juridisch adviseurs

Omschrijving:

De cursus Het nieuwe Milieurecht geeft u inzicht in de Wabo en de meest relevante bepalingen van het milieurecht in onderlinge samenhang. Alle belangrijke onderwerpen, thema’s en aspecten na invoering van de Wabo komen aan bod.

Na afloop van de cursus bent u volledig op de hoogte van het nieuwe milieurecht na invoering van de Wabo. U voorkomt missers en bent klaar voor een geïntegreerde benadering van het omgevingsrecht: het milieurecht.

U leert:

 • Welke wijzigingen met de komst van de Wabo doorgevoerd zijn in de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de diverse uitvoeringsbesluiten en -regelingen
 • Welke gevolgen de Wabo heeft voor de vergunningaanvrager en de vergunningverlener
 • Hoe de aanvraagprocedure verloopt
 • Hoe de verhouding met andere (milieu)wetten geregeld is
 • Hoe de controle op de naleving van de omgevingsvergunningen plaatsvindt
 • Op welke wijze de rechtsbescherming geregeld is
 • Wat de modernisering van de mer-regeling behelst
 • Wat bedoeld wordt met ‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan de luchtkwaliteit
 • Hoe risicocontouren voor de externe veiligheid doorwerken in de omgevingsvergunning en in bestemmingsplannen
 • Wat de betekenis is van het onderscheid tussen diverse typen inrichtingen
 • Wat maatwerkvoorschriften zijn en wie daarvoor in aanmerking komen
 • Wanneer en hoe verontreinigde bodems moeten worden gesaneerd
 • Wat het verschil is tussen ‘afvalstof’ en ‘reststof’
 • Welke gevolgen de aanwijzing heeft als beschermd soort en beschermd natuurgebied

Opzet

De cursus is opgebouwd uit 15 schriftelijke lessen. Deel A geeft een uitvoerige bespreking van de Wabo. Deel B behandelt de met de Wabo samenhangende milieuwetten. Elke week ontvangt u een lesdeel. Bestudering van een deel kost u 4 uur. De auteurs maken gebruik van praktijkvoorbeelden, checklists en modellen. Elke les wordt afgerond met toetsvragen.

 • Prakijkdag het nieuwe milieurecht: u rondt de cursus af met een intensieve praktijkdag. We lichten op die dag een aantal belangrijke thema's toe. Op die dag kunt u vragen stellen en discussiëren over de laatste stand van zaken in het milieurecht.
 • Ondersteuning: voor vragen, problemen en praktijkervaringen is er volop ruimte tijdens de bijeenkomst. U kunt ook buiten de praktijkdag vragen stellen.

Wilt u meer informatie?

Download dan hier de uitgebreide brochure of een gratis proefles.


Docenten / sprekers:

De cursus ‘Het nieuwe milieurecht’ is geschreven door de beste experts uit de praktijk:

 • Prof. mr. dr. G.H. Addink (Coördinator en auteur). Universitair hoofddocent Bestuursrecht aan de Universiteit te Utrecht.
 • Dr. mr. E.J. de Valk (Coördinator en auteur). Directeur ‘De Valk Omgevingsrecht’.
 • Mr. W.J. Bosma. Advocaat bij Van der Feltz Advocaten.
 • Mr. J.H.G. van den Broek Senior Adviseur Omgevingsrecht bij de Vereniging VNO-NCW en MKB Nederland.
 • Mr. E. Broeren. Advocaat en partner bij AKD advocaten & notarissen.
 • Mr. A.A.J. de Gier. Hoofddocent Omgevingsrecht en Staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht.
 • Mr. ir. S. Handgraaf. Adviseur omgevingsrecht, Colibri Advies BV.
 • Mr. ing. N.M. Heemskerk. Interim jurist, eigenaar juridisch adviesbureau Iuris.
 • Mr. J.Hoekstra. Advocaat bij AKD.
 • Mr. K.D. Jesse. Zelfstandig milieujurist omgevingsrecht | environmental law.
 • Mr. M.G.J. Maas-Cooymans. Advocaat/Partner bij Ploum Lodder Princen.
 • Ing. T. van der Meulen. Senior Adviseur Milieu bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
 • Mr. G.v.d. Veen. Advocaat bij AKD.

Opleidingspunten:


Prijs: € 2395 (Excl. BTW)

Bijzonderheden:

Bel ons voor de exacte begindata.

Advocaten ontvangen 6 PO-punten van de Nederlandse Orde van Advocaten bij het volgen van de cursus en het bijwonen van de praktijkbijeenkomst.


Meer informatie:

Euroforum Uitgeverij
Nathalie de Robles
(040 29 25 973)

advies@euroforum-uitgeverij.nl

 < < INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS > >