Cursus - algemeen

Het nieuwe Omgevingsrecht 
Organisatie:
Euroforum Uitgeverij


Het nieuwe OmgevingsrechtLocatie:
Schriftelijke thuisstudie - te

Data:
In overleg

Doelgroep:
 • Medewerkers op gebied van ruimtelijk bestuursrecht
 • Medewerkers op gebied van milieurecht
 • Advocaten
 • Juristen

Omschrijving:

Na de invoering van de Wabo is het omgevingsrecht er als rechtsgebied niet echt overzichtelijker op geworden. De totstandkoming van een nieuwe Omgevingswet die al deze wetten en regelingen zal gaan omvatten, zal naar verwachting nog enkele jaren op zich laten wachten. Ondertussen blijft de bestaande complexiteit gewoon voortbestaan.

Leerdoel van de cursus Het nieuwe omgevingsrecht

De Wabo bevat alleen algemene bepalingen van omgevingsrecht. In de praktijk dient de Wabo in combinatie met de Awb én met één of meer bijzonder omgevingswetten en de daarop berustende uitvoeringsbesluiten en -regelingen, te worden toegepast. Dat is vanwege de omvang en complexiteit van de wet- en regelgeving géén eenvoudige opgave. Het gaat dan om wetten die behoren tot de volgende belangrijke sectoren:

 • Het milieurecht, Wet milieubeheer
 • Het ruimtelijk bestuursrecht, Wet ruimtelijke ordening
 • Het natuurbeschermingsrecht, Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora en faunawet
 • Het waterrecht, Waterwet

Na deze cursus bent u op de hoogte van de allerlaatste stand van zaken!

Wat leert u?

 • Welke wijzigingen met de komst van de Wabo zijn doorgevoerd
 • Welke gevolgen de Wabo heeft voor de vergunningaanvrager en -verlener
 • Hoe de aanvraagprocedure verloopt en hoe de verhouding met de andere (omgevings)wetten geregeld is
 • Met welke beslistermijnen u rekening moet houden
 • Hoe verleende vergunningen kunnen worden gewijzigd
 • Welk handhavingsbeleid er in het kader van de Wabo gevoerd wordt
 • Op welke wijze de rechtsbescherming geregeld is
 • Wat moet u weten over andere met de Wabo samenhangende wetten en verordeningen

Opzet

 

20 december 2011: Praktijkbijeenkomst Omgevingsrecht in Utrecht voor alle cursisten. Aan het begin van de cursus worden de belangrijkste thema’s van het Omgevingsrecht aan de hand van praktijksituaties nader aan u toegelicht. Na een vakantiestop rond de feestdagen ontvangt u vanaf 13 januari 2012 iedere week een les.

Bekijk de uitgebreidere informatie over de opzet van de cursus op de website van Euroforum Uitgeverij. U kunt hier tevens de brochure en een gratis proefles downloaden of zich inschrijven.


Docenten / sprekers:

De cursus ‘Het nieuwe omgevingsrecht’ is geschreven door de beste experts uit de praktijk!

 • Prof. mr. dr. G.H. Addink (coördinator en auteur) Hoogleraar en hoofddocent Bestuursrecht aan de Universiteit te Utrecht
 • Dr. mr. E.J. de Valk (coördinator en auteur) Directeur ‘De Valk Omgevingsrecht'
 • Mr. J.H.G. van den Broek Senior Adviseur Omgevingsrecht bij de Vereniging VNO-NCW
 • Prof. mr. A. A. Freriks Advocaat/partner bij AKD en hoogleraar Dier en Recht aan de Faculteit REBO van de Universiteit Utrecht
 • Mr. ir. S. Handgraaf Adviseur omgevingsrecht, Colibri Advies BV
 • Mr. J. Hoekstra Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen N.V.
 • Mr. K.D. Jesse Zelfstandig milieujurist omgevingsrecht | environmental law
 • M. de Jong Adviseur bij Van de Wouw Advocaten Mediators
 • Mr. M.G.J. Maas-Cooymans Advocaat/partner bij Ploum Lodder Princen
 • Mr. R.W.M. Mathijsen Adviesgroepmanager Integrale Ruimtelijke Planvorming, BRO (adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu)
 • Ing. T. van der Meulen Senior Adviseur Milieu bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

Opleidingspunten:


Prijs: € 2495 (Excl. BTW)
Speciale prijs voor Module A: € 1995 (Excl. BTW)
Speciale prijs voor Module B: € 2095 (Excl. BTW)
Speciale prijs voor Module C: € 2095 (Excl. BTW)

Bijzonderheden:

U ontvangt 6 PO-punten van de Nederlandse Orde van Advocaten bij het volgen van de cursus en het bijwonen van de praktijkbijeenkomst.


Meer informatie:

Euroforum Uitgeverij
Mevr Nathalie de Robles
(040 - 29 25 973)

advies@euroforum-uitgeverij.nl

 < < INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS > >