Cursus - algemeen

Integraal Riskmanagement 
Organisatie:
Euroforum Uitgeverij


Integraal RiskmanagementLocatie:
Schriftelijke thuisstudie - te

Data:
In overleg

Doelgroep:
 • Directieleden
 • Risicoadviseurs
 • Accountants
 • Controllers

Omschrijving:

'Integraal riskmanagement’ leidt tot risicobeheersing en beter inzicht in de kosten en vooral ook tot meer zekerheid dat u uw doelstellingen haalt. Met als uiteindelijke doel: het behalen van belangrijke bedrijfskundige en financiële voordelen.

Strategische risico’s, operationele risico’s, financiële risico’s, compliance risico’s, verslagleggingrisico’s worden uitgebreid behandeld.

De opleiding Integraal Riskmanagement leert u:

 • Integraal kijken naar uw bedrijfsvoering en de risico’s die daarmee samenhangen
 • Risico’s analyseren, beheersen en managen
 • Kijken naar risicomanagement als proces waarbij o.a. ingegaan wordt op trends in bedrijf, bedrijfsdilemma’s, corporate/public governance en compliance i.v.m. wet-en regelgeving zoals Sarbanes-Oxley, IFRS, RAROC enz.
 • De samenhang tussen theorie en praktijk te vertalen in een maatregel
 • Alle facetten van risicomanagement te doorlopen.

Met de kennis van Integraal Riskmanagement kunt u:

 • Continuïteit van activiteiten veilig stellen
 • Binnen het kader van risicobereidheid uw bedrijfswinst maximaliseren
 • Cash-flow stabiliseren
 • Uw groei verstevigen
 • De kans op boetes, schadevergoedingen en/of imagoschade verlagen.

Opzet

De opleiding is opgebouwd rond een praktische leerstructuur. De leergang biedt een stevige theoretische basis met een goede aansluiting op de praktijk en kan een uitgewerkt risicomanagementtraject in uw eigen organisatie als eindresultaat opleveren.

Meer informatie?

Download dan hier de uitgebreide brochure of een gratis proefles.


Docenten / sprekers:

Programmaontwikkeling

Dhr. J.R.R. Emmerich RRM
Algemeen directeur Instituut voor Actuele Bedrijfsvoering BV te Apeldoorn.

Coördinatie

Marijke van Griethuijsen.
Heeft jarenlange ervaring als organisatieadviseur en als interimmanager bij organisaties in diverse marktsectoren: financiële dienstverlening, banken, handel en not-for-profitsector.

Auteurs
De auteurs zijn autoriteiten op hun vakgebied:

 • Ir. R.C. van den Berg - Metereoloog bij Meteo Consult
 • Ing. J.A. Cazemier - Principal Consultant Infomatiebeveiliging bij Verdonck, Klooster & Associates
 • P.F. Claes - Risk Management consultant, lid Risk Management Partners. Publicist op het gebied van Risk and Insurance management
 • Ir. A.C. Dirks - Projectleider Strategie, Havenbedrijf Rotterdam N.V.
 • J.R.R. Emmerich RRM - Algemeen Directeur Instituut voor Actuele Bedrijfsvoering BV
 • Drs. J.G. Goedvolk - Principal Consultant, Capgemini Technology Services
 • Mevr. M.Th. van Griethuijsen - Docent risicomanagement Haagse Hogeschool
 • Dr. ir. G. Heslinga MCM - Risk Management consultant, directeur Intermedion Organisatieadvies
 • Drs. G.A. Hiltermann - Zelfstandig adviseur en opleider financieel management te Amsterdam
 • Th. van der Hoek - Natural Solutions, pragmatische en ‘full service’ oplossingen voor milieu en aanverwante zaken
 • Drs. J.J. Hogetoorn - Management consultant, directeur HOGETOORN management services b.v.
 • Prof. dr. M. Kaptein - Hoogleraar bedrijfsethiek en integriteitmanagement, RSM Erasmus Universiteit en partner KPMG Risk & Compliance.
 • Mr. H. Koenders - Manager Inspecties bij de directie Arbeidsmarktfraude van de Arbeidsinspectie
 • Drs. H.E. de Kok RE RA - Werkzaam bij E&Y Business Risk Services
 • Mw. drs. Jane B.J. Zuidema - directeur en senior adviseur van MANS Adviesgroep BV
 • J.A. Rasink - Manager Risk & Insurance, TNT Post
 • Ir. R.C. Steenmeijer - Manager Facilitaire Services bij Topaz

Opleidingspunten:


Prijs: € 1995 (Excl. BTW)

Bijzonderheden:

 

Deze cursus start direct. U ontvangt de eerste les op vrijdag in de week na inschrijving.

U heeft ook de mogelijkheid om een scriptie te schrijven. U betaalt dan € 2.495,- (exclusief btw).

 


Meer informatie:

Euroforum Uitgeverij
Tonnie van Zanten
(040 29 72 780)

 < < INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS > >